O projektu nadezeli.si

Nadezeli.si je mreža, ki poučuje spletne uporabnike podeželja Slovenije – pridelovalce zelenjave, sadjarje, čebelarje, vrtnarje in domače obrtnike – prodaje deželskih dobrin na spletu. Na ta način želimo povezati podeželje neposredno s spletom ter končnim kupcem ponuditi zanesljiv vir zdrave, sezonske, ekološke in doma pridelane hrane.

»Kupujte, kuhajte in se prehranjujte sezonsko, domače, lokalno in tradicionalno.«

Nadezeli.si je mnogo več kot blog z nasveti o prodaji dobrin na spletu. Upoštevanje nasvetov omogoča vključitev ponudbe podeželja na splet.

Želimo, da bi se prodaja podeželskih dobrin na spletu sčasoma razširila na celotno območje Slovenije. Če vas tovrstna prodaja zanima, vabljeni k branju naših prispevkov z nasveti o prodaji preko spletnih oglasnikov. Srčno verjamemo, da lahko dosežemo s tovrstno prodajo lažje in učinkovitejše poti, večji izkupiček od prodaje samim pridelovalcem ter boljšo prepoznavnost vas samih na spletu.

Nam želite zastaviti vprašanje?